DOFINANSOWANIA

Śląski Zakład Pogrzebowy „Firma Walicki” dąży do ciągłego ulepszania swojej oferty, korzystając również z możliwości, jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej. Inwestycja polegająca na zakupie nowoczesnej linii kremacyjnej, prowadząca do udoskonalenia dotychczas świadczonych usług kremacyjnych, została wybrana do dofinansowania w ramach funduszy unijnych (Poddziałanie 1.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013). Dzięki otrzymanemu wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa, Firma zwiększy jakość oferowanych usług oraz skalę działalności. Dla Klienta realizacja przedsięwzięcia oznacza przede wszystkim krótszy czas trwania usługi oraz oczekiwania na nią. Do tej pory Zakład dysponował dwiema liniami kremacyjnymi. Wnioskowana inwestycja umożliwi zaspokojenie rosnącego gwałtownie zapotrzebowania na usługi Firmy w zakresie kremacji. W stosunku do dotychczasowego zaplecza technicznego Wnioskodawcy, nowa linia kremacyjna reprezentuje dużo większą wartość użyteczną oraz komfort obsługi. Urządzenie charakteryzuje się poszerzoną komorą dopalania i innowacyjnym rozwiązaniem technicznym, polegającym na zintegrowaniu podzespołów i wyposażenia. Urządzenie posiada graficzny i numeryczny opis procesu kremacyjnego i całej skali parametrów oraz posiada nowoczesny system sterowania (RS). Podłączenie internetowe umożliwia korekcję programów, cechowanie, dozór i sterowanie procesem kremacji od producenta oraz użytkownika z dowolnego miejsca. Dublowane systemy zapewniają pracę w wypadku awarii zasilania. Dzięki zastosowaniu w nim nowoczesnych technologii piec jest energooszczędny i przyjazny środowisku. Wartość projektu wynosi 1 033 342,07 PLN, wartość dofinansowania – 610 680,00 PLN.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Śląski Zakład Pogrzebowy „Firma Walicki” podejmuje nowy kierunek działalności w wyniku realizacji projektu pn. „Rozwój działalności przedsiębiorstwa Śląski Zakład Pogrzebowy Firma Walicki z Bytomia poprzez wprowadzenie nowej usługi w zakresie histopatologii”.Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Koszt całkowity projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 540 690 zł.

Wartość dofinansowania: 298 800 zł.

W ramach projektu Zakład wyposaży pracownię histopatologiczną w nowoczesny sprzęt, umożliwiający świadczenie usług o najwyższym standardzie. Inwestycja będzie prowadzić do rozpoczęcia działalności w następujących obszarach:

Badanie histopatologiczne – badanie mikroskopowe materiału komórkowego, lub tkankowego w celach diagnostycznych.

Badanie immunohistochemiczne – wykrywanie w komórkach i tkankach substancji o charakterze antygenowym (diagnostyka różnicowa chorób, szczególnie nowotworów złośliwych).

Badanie śródoperacyjne.

Podstawowym rezultatem projektu, oprócz wprowadzenia na rynek nowej usługi, będzie utworzenie trzech nowych miejsc pracy.


 

tab2ue

ue

Zakład pogrzebowy "Walicki" © 2006-2023