-->

OŚWIADCZENIE

20 MAJA 2015

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI ŚLĄSKIEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO „FIRMA WALICKI” PRZEKAZYWANYMI W MEDIACH

W związku z pojawiającymi się w mediach [programy telewizyjne nadawane przez TVN] oraz w Internecie zawierającymi nieprawdziwe, celowo zmanipulowane informacje na temat procederu bezczeszczenia zwłok jakie rzekomo miało mieć miejsce w naszej firmie, oświadczamy, iż są one jedynie próbą usunięcia nas z rynku usług pogrzebowych oraz inspirowane są przez osoby mające w ich pojawieniu się prywatny interes.

Autorzy kłamstw i pomówień, którzy nie bacząc na uczucia i cierpienie wielu osób, a mając na celu własną korzyść podjęli tak naganne działania – zostaną pozwani do sądu w celu wyciągnięcia surowych konsekwencji.
Pragniemy zapewnić wszystkie osoby, które w najtrudniejszych chwilach korzystały z usług Firmy Walicki, że świadczone były z zachowaniem najwyższych standardów, poszanowaniem uczuć i wartości. Wiele osób potwierdza to dzisiaj kierując do nas słowa wsparcia i deklarując potwierdzenie tego przed odpowiednimi służbami.
Prosimy też wszystkie osoby dotknięte tą trudną sprawą o zachowanie spokoju i nie uleganiu manipulacjom. Zapewniamy, że wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione zgodnie z prawdą, a Firma Walicki nie ma z przedstawianą sytuacją nic wspólnego.
Poniżej podajemy fakty, które w sposób precyzyjny wskazują na motywy działań autorów pojawiających się fałszywych i nieprawdziwych teorii:

 1. ŚZP przygotowuje pozwy wobec wszystkich osób, które stoją za upowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami, które narażają naszych Klientów na wątpliwości, cierpienie i przykre emocje, jednocześnie poddając wątpliwości nasze dobre imię.

 2. Podobne kroki prawne podjęte zostaną wobec osób, które rozpowszechniają takie informacje. Będziemy starać się o jak najsurowsze ukaranie winnych

 3. Film przedstawiony w mediach jest zmanipulowany ponieważ przedstawia dwa różne pomieszczenia i wprowadza odbiorców w błąd. Zdjęcia prezentowane w mediach pochodzą z innych pomieszczeń niż te w których znajdują się piece kremacyjne. Pierwsze z nich wykonano w magazynie trumien, a kolejne w chłodni, w której przechowywano ciała przywiezione do zakładu pogrzebowego w nocy

 4. Właściciel Firmy Walicki złożył w ubiegłym roku pozew rozwodowy przeciwko małżonce, co w połączeniu z rozwiązaniem przez nią wiążącej strony umowy spółki cywilnej i w konsekwencji żądaniem spłaty w kwocie 7 milionów złotych skutkowało szeregiem pomówień w mediach, instytucjach państwowych i organach ścigania.

 5. Powyższy konflikt przełożył się także na obecne zachowanie pasierbicy właściciela Firmy Walicki, która to prowadząc zakład pogrzebowy w Świętochłowicach zainteresowana jest usunięciem ojczyma z tego rynku usług pogrzebowych. Ponadto w sądzie toczy się przeciwko pasierbicy sprawa z powództwa ojczyma o zapłatę za wykonane na rzecz jej firmy kremacje, co zaostrza konflikt. Należy zważyć, iż pasierbica podająca, ze wiedziała o rzekomych nieprawidłowościach podczas kremacji w firmie ojczyma korzystała z tych usług w ramach swojej działalności gospodarczej aż do 2014 r. i nie zgłosiła też wcześniej swoich wątpliwości do żadnych służb.

 6. W Prokuraturze Rejonowej w Bytomiu toczy się śledztwo w sprawie zastraszania pracowników przez żonę właściciela firmy poprzez groźby dokonania zwolnień w przypadku odmowy wykonywania jej poleceń.

 7. Byli pracownicy firmy, którzy udzielali wywiadu zostali z niej zwolnieni w związku z nadużywaniem alkoholu w miejscu pracy.

 8. W postępowaniu przygotowawczym prowadzanym przez Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej, na skutek zawiadomienia w/w pracowników, w roku 2013 żona właściciela firmy zeznawała, że nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości. Podobnie zeznali wszyscy pracownicy firmy a postępowanie zostało umorzone wobec braku popełnienia czynu zabronionego. Obecnie małżonka właściciela firmy zeznaje całkowicie odmiennie a nadto posługuje się dokumentami, które jak uprzednio zeznawała uległy zniszczeniu. Pytanie jakie należy zadać – czy w 2013 roku małżonka złożyła fałszywe zeznania? Czy obecnie kłamie z powodu nieuczciwych motywów i zamiarów?

 9. Przeglądy pieców kremacyjnych prowadzone były jedynie w terminach, które nie kolidowały z ich pracą, tj. wykonywane były w weekendy, kiedy piece były wyłączone i wystudzone. Należy też zaznaczyć, że w trakcie pracy pieca nie można go otworzyć i przerwać rozpoczęty proces, co uniemożliwia jakiekolwiek ingerowanie w proces. Osoby oddające ciało, obecne są przy umieszczaniu go w piecu i wydobywaniu prochów.

 10. Śląski Zakład Pogrzebowy działa od 30 lat, posiada certyfikaty ISO, cieszy się poważaniem i uznaniem na rynku usług pogrzebowych oraz zgromadził wiele dziesiątek rekomendacji. Przestrzega rygorystycznych norm. Firma stale i profesjonalnie współpracuje z licznymi podmiotami zaufania publicznego, tak też traktując swoja pracę.

 11. Zakłady pogrzebowe, które przeprowadzały u nas kremacje, noszą się z zamiarem występowania do sądu w stosunku do każdego kto narusza ich dobre imię.

Apelujemy do mediów, by działały zgodnie z zasadą rzetelności dziennikarskiej, bo liczba wyżej wskazanych, wybranych argumentów – a pomijanych w przekazach medialnych jednoznacznie wskazuje na niejasne motywy działania osób, które usiłują zniszczyć dobre imię Zakładu, kierując się dalekimi od etycznych standardami – za co odpowiedzą przed sądem.

Drogą prawną wystąpimy też o wstrzymanie jakichkolwiek publikacji w tym temacie, gdyż są one po prostu niezgodne z prawdą i krzywdzące.

Ryszard Walicki


Oświadczenie w wersji pdf

Zakład pogrzebowy "Walicki" © 2006-2020