OCHRONA DANYCH

Klauzula informacyjna dla osób zlecających pochówek

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bożena Walicka-Górczak prowadząca działalność gospodarczą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bożena Walicka-Górczak (Śląski Zakład Pogrzebowy Firma Walicki w Bytomiu), ul. Piekarska 110, 41-902 Bytom.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  – wykonania usługi pogrzebowej, restauracyjnej oraz muzycznej na podstawie Artykułu 6 pkt. b RODO;
  – przedłożenia dokumentów do ZUS w celu wypłaty zasiłku pogrzebowego Artykułu 6 pkt. b oraz c RODO;
  – wykonania usługi kremacyjnej Artykułu 6 pkt. a i b, c, f RODO;
  – wykonania usługi zakupu i montażu pomnika Artykułu 6 pkt. b i c RODO;
  – wykonanie usługi krajowego i międzynarodowego transportu zwłok oraz wypełnienia formalności z tym związanych w odpowiednich instytucjach Artykułu 6 pkt. b oraz c RODO;
  – usługi sprzedaży akcesoriów pogrzebowych Artykułu 6 pkt. b RODO;
  – dochodzenia, obrony roszczeń i dochodzenia praw Art. 6 ust. 1 lit. f

 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty zewnętrzne w ramach podpisanych umów.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do spełnienia wyżej wymienionych celów.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Zakład pogrzebowy "Walicki" © 2006-2023