W CHWILI ŚMIERCI

Jeżeli osoba zmarła odeszła z przyczyn naturalnych należy wezwać pogotowie lub lekarza rodzinnego aby potwierdzić zgon. Z otrzymaną kartą i dowodem osobistym zmarłego powinniśmy udać się do poradni rejonowej gdzie otrzymamy kartę zgonu.

Z kartą zgonu oraz dowodem osobistym zmarłego udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego Miasta w którym nastąpił zgon. W Urzędzie otrzymujemy: bezpłatnie trzy akty zgonu i jedną czwartą część z karty zgonu, która jest opieczętowana przez USC. Podczas wizyty w zakładzie pogrzebowym należy posiadać: akt zgonu, legitymację rencisty (emeryta) lub zaświadczenie z miejsca pracy osoby zmarłej oraz legitymację emeryta. Jeśli zmarły nie odprowadzał składek ZUS-owskich to może go pochować najbliższa rodzina. Zakład pogrzebowy 24 godziny na dobę odbiera ciało zmarłej osoby i transportuje je do chłodni.
Numer telefonu: (32) 281 42 18


Całodobowo eksportujemy zmarłych z miejsc zgonu. Przewozy wykonujemy samochodami które spełniają wymagania techniczne i sanitarne, w sposób zapewniający poszanowanie dla osób zmarłych.

Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, wystarczy zadzwonić do naszej firmy celem ustalenia szczegółów odbioru osoby zmarłej. Aby zaoszczędzić Państwu stresów związanych z osobistym stawieniem się w prosektorium, wyręczymy Państwa i zajmiemy się wszystkimi powinnościami.

Jeżeli zgon nastąpił z powodu wypadku lub nagłej śmierci, ciało zmarłego zabezpiecza prokuratura co nie wiąże się dla Państwa z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Odbiór ciała z miejsca zgonu przez jakąkolwiek firmę pogrzebową nie stanowi żadnego zobowiązania do dalszego korzystania z usług tej firmy.

Na Państwa życzenie możemy zająć się dokumentami potrzebnymi do zorganizowania pogrzebu osoby tragicznie zmarłej. Pomożemy też w doborze trumny czy urny, wyślemy stosowne nekrologi do lokalnej prasy aby zawiadomić znajomych o śmierci, dostarczymy klepsydry do wyklejenia w miejscach publicznych itd.


Pogrzeb jest religijnym i moralnym obowiązkiem wobec zmarłego. Obrzędy najczęściej zależą od lokalnych zwyczajów i tradycji. Zmarłego chowa się do trumny w ubraniu, jeżeli jest taka potrzeba Zmarły może być poddany zabiegom kosmetycznym. Trumna wraz z ciałem może być umieszczona w grobach ziemnych lub murowanych. W grobach murowanych można umieścić kilka innych trumien.

Po spopieleniu ciała prochy osoby zmarłej zsypuje się do urny, która zakopywana jest w płytkich grobach ziemnych lub w kolumbariach gdzie ustawia się urny za płytą w ścianach płyt cmentarnych. W zależności od rodziny i bliskich osoby zmarłej urnę można też dochować do tradycyjnego grobu. Od 1963 roku Kościół katolicki dopuszcza możliwość kremacji.

Zakład pogrzebowy "Walicki" © 2006-2023