Wypłaty zasiłku ZUS

Zasiłek ZUS wypłacany na miejscu pozwala na utworzenie dogodnych warunków finansowych osobom, które zlecają nam organizację pogrzebu. Rozliczenie następuje gotówką przed pogrzebem. Nie pobieramy żadnych prowizji, a kwota zasiłku jest taka sama jak w przypadku osobistego stawiennictwa w ZUS. Bezpłatnie sporządzamy i dostarczamy do ZUS wnioski o przyznanie zasiłku pogrzebowego.

Jak wygląda proces wypłaty zasiłku ZUS?

Zasiłek ZUS wypłacany na miejscu pozwala na stworzenie dogodnych warunków osobom które zlecają nam organizację pogrzebu. Rozliczenie następuje gotówką przed pogrzebem.

Nie pobieramy żadnych prowizji, a kwota zasiłku jest taka sama jak w przypadku osobistego stawiennictwa w ZUS. Bezpłatnie sporządzamy i dostarczamy do ZUS wnioski o przyznanie rent rodzinnych. Zasiłek jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, którego celem jest pokrycie kosztów pogrzebu. Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 000 zł. W razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa.

Po dodatkowe informacje zapraszamy tutaj: